História spoločnosti

Spoločnosť WINFER, spol. s r.o. bola založená v roku 1993 na výrobu a montáž oceľových konštrukcií. Obchodnými aktivitami a výrobným programom sa spoločnosť vyprofilovala na stabilný výrobný subjekt, ktorý na území EU spolupracuje s renomovanými firmami. Za ten čas firma svojou kvalitnou prácou postupne získala medzinárodné osvedčenia kvality akosti:

rightarrow
- Systém enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2016
- Systém kvality v oblasti zvárania podľa STN EN ISO 3834-2:2021
- Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016
- Výroba a montáž oceľových konštrukcií (EXC4) podľa EN 1090-1:2009+A1:2011
- Zváračský certifikát GSI SLV podľa EN 1090-2:2018
- Certifikát – Medzinárodný zváračský inžinier IWE, EWE
- Politika integrovaného manažerského systému
construction

Postupným budovaním priestorov a dopĺňaním strojového parku súčasná vybavenosť a priestorové kapacity umožňujú výrobu oceľových konštrukcií priemyselných hál, rôznych stavebných objektov, konštrukcie aparátov, výrobných zariadení, potrubných mostov, konštrukcie nepriemyselných objektov.

Na vyhotovenie výrobných dokumentácií firma používa software Tekla Structures, ktorý umožňuje a súčasne vygeneruje NC file. Súčasné technologické vybavenie našej firmy umožňuje priemernú produktivitu 1200 ton za mesiac (1200 ton/mesiac).