Verejné obstarábanie

Na stiachnutie

Softwér pre industry 4.0

Výzva na predloženie cenovej ponuky WINFER.pdf
Príloha c.1 Návrh na plnenie kritérií.docx
Príloha č.2- Technická špecifikácia.xlsx
Príloha č.3 - Kupna_zmluva.docx

Inteligentnéinováciev spoločnosti WINFER, spol. s r.o

Výzva na predloženie cenovej ponuky WINFER.pdf
Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií.docx
Príloha č.2 Technicka specifikacia_CNC_pilovrtacie_centrum.xlsx
Príloha č.3- Kupna-zmluva .docx
Záznam z prieskumu trhu- WINFER.pdf - zverejnené dňa 22.7.2019