Výrobné priestory firmy majú rozlohu 8400 m2 a skladové priestory 3400 m2.

K týmto priestorom patria:

Zámočnícka dielňa – prípravná dielňa, kde sa zo zákazkového skladu dostanú polotovary na ďalšie spracovanie. Na manipuláciu ocele sú tu k dispozícii 8 mostových žeriavov s nosnosťou 3,2 ÷ 12,5 ton. Materiál podľa typu jednotlivých dielcov delíme pílo – vŕtacím centrom CNC (Peddinghaus TDK 100/9E), FICEP 1101DZB a pásovými pílami (PEGAS Horizontal 440x640, PEGAS 300 Professional, PEGAS 290 SHI).

Po delení hlavných častí konštrukcie všetko otryskávame stacionárnym zariadením (GIETART GW 1500 x 410).

Ostatné dielce – plechy sú spracované s hydraulickými nožnicami 20 mm, 12 mm, alebo na rezacom automate Pierce RUR 2500, ktorý nám poskytuje:

  • CNC rezanie plameňom s rozmermi 2x12 m do hr. 130 mm
  • CNC rezanie plazmou (plazmový rezací stroj HPR 260 Hypertherm s rozmermi 2x12m na rezanie do hr. 30 mm)
  • Popisovanie plechov - ArcWriter

V prípade potreby sú tieto časti konštrukcie vyvŕtané so súradnicovými vŕtačkami Ficep P27E, VXR 50NCA do Ø 50 mm, Ø 20 mm automatickým zariadením (MUBEA KL 1000), profilovými nožnicami a dierovacím centrom (Peddinghaus Super 20).

Po delení materiálu sa konštrukcia skladá z častí pomocou zváračiek od LINCOLN ELECTRIK POWERTEC 420S, ESAB LAX 380 a Kemppi Fastmig KM 400.

Zváračská dielňa – do zváračskej dielne sa výrobok dostane cez mostový žeriav s nosnosťou 10 t. V dielni zvárači so skúškami na základe EN 287-1 zvárajú časti konštrukcie na hotové výrobky. Zváračská dielňa je vybavená na urýchlenie manipulácie a na možnosť polohovania dielcov štyrmi mostovými žeriavmi s nosnosťou 5 t - 10 t.

Zváračské práce sú vykonávané výkonnými poloautomatmi Kemppi Fastmig KM 400, Kemppi Fastmig KM X 450, Kemppi Fastmig KMS 400.

Area Map
Letecký areál Areal