Pracovná pozícia Zámočník
Typické činnosti vykonávané na pozícii:
 • Čítanie výkresovej dokumentácie.
 • Zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov, kvality a kvantity vyprodukovaných, prípadne opracovaných výrobkov a polotovarov.
 • Opracovávanie polovýrobkov pomocou brúsnych strojov a zariadení s dôrazom na zachovanie rozmerov a povolených odchýlok.
 • Skladanie oceľových konštrukcií podľa výkresov.
 • Dodržiavanie bezpečnostných, protipožiarnych a vnútropodnikových predpisov.
Osobné schopnosti a ďalšie zručnosti:
 • Schopnosť čítania technických výkresov
 • Manuálna zručnosť
 • Presnosť a precíznosť
Pracovná pozícia Zvárač
Zvárači musia mať:
 • platné predĺžené základné skúšky podľa STN 05 070 nie staršie ako 2 roky
 • platné skúšky podľa
  STN EN 287-1,
  STN EN ISO 9606,
  STN EN 1418,1333 a 13067
 • nie staršie ako 2 roky na spôsob zvárania 135-MAG
 • potvrdenie o zdravotnej schopnosti zvárať vo zváracom preukaze, nie staršie ako 5 rokov.
 • min. 5 ročná prax vo zváraní.